BG IMG
BG IMG
BG IMG
 

Aktywacja i aplikacja płytek w systemie Dracula Therapy.

Dracula Therapy A-PRP umożliwia w sposób całkowicie naturalny, sterylny bez dodatku jakichkolwiek syntetycznych substancji czy żeli separujących i aktywatorów pozyskanie i aplikację osocza z pobranej od pacjenta krwi. Nie używa on żeli separujących ani sztucznych metod aktywacji płytek. Sztuczna aktywacja płytek na zewnątrz organizmu powoduje pękanie płytek, a co za tym idzie obniżenie skuteczności przeprowadzanego zabiegu. Płytki krwi powinny się aktywować dopiero po dokonaniu zastrzyku w momencie zetknięcia się z tkankami wewnątrz organizmu, nie wcześniej. Tylko w takim wypadku skuteczność lecznicza będzie wykorzystana w 100%. Przy wykorzystaniu systemu Dracula Therapy aktywacja płytek następuje w najwłaściwszym momencie dla kuracji, czyli w momencie wstrzyknięcia osocza do chorego miejsca.

 
rysunek 5

Hematokryt to wskaźnik opisujący stosunek objętości czerwonych krwinek do całkowitej objętości krwi. Normalnie wynosi on 45% u mężczyzn i 40% u kobiet.

Używając systemu Dracula Therapy lekarz może dowolnie sterować ilością osocza oraz współczynnikiem koncentracji płytek.

Nie wszystkie schorzenia wymagają osocza o dużej czy bardzo dużej koncentracji płytek. Często lekarz potrzebuje dużo osocza o nieco mniejszej koncentracji, aby móc wykonać dwa zabiegi podczas jednej wizyty (np. dwa bolące kolana). Średnia ilość pozyskiwanego osocza za pomocą systemu Dracula Therapy to 10 ml.

Organizm ludzki funkcjonuje dzięki krwi. Dostarczane przez nią substancje powodują, że każda komórka naszego ciała funkcjonuje właściwie. Niestety, nie zawsze wszystkie organy są zdrowe. Powstałe schorzenia muszą być leczone. Dzięki opracowanej przez Dracula Therapy technologii wyodrębnienia osocza z krwi, w tym osocza bogatopłytkowego, leczenie szerokiej gamy dolegliwości może następować dużo szybciej, sprawniej i skuteczniej niż bez zastosowania tej technologii.

 

W terapii Dracula A-PRP pobrana za pomocą specjalnego zestawu krew (20 ml) zostaje umieszczona w specjalistycznej wirówce z wychylnym rotorem. Proces wirowania „wypycha” płytki krwi ku górze wirowanej strzykawki. W efekcie krew zostaje rozfrakcjonowana na czerwone krwinki (erytrocyty) oraz osocze, w którym znajdują się przetransportowane z krwi płytki.

System Dracula Therapy pozwala na uzyskanie średnio 10 ml osocza z 20 ml krwi. Liczba ta jest uzależniona od hematokrytu danego pacjenta.

W zależności od specyfiki choroby lekarz decyduje, ile osocza potrzebne jest do przeprowadzenia danej kuracji oraz jaki współczynnik koncentracji płytek jest najlepszy.

Co to jest współczynnik koncentracji płytek i jak lekarz może nim sterować?

Podczas wirowania strzykawki z krwią, płytki krwi transportowane są ku górze strzykawki. W ten sposób w pozyskanych 10 ml osocza zgromadzone zostają wszystkie płytki krwi, jakie znajdowały się wcześniej w całej pobranej krwi - czyli w 20 ml. Współczynnik koncentracji płytek w 10 ml osocza wynosi więc 2. (Ta sama ilość płytek znajduje się obecnie w dwukrotnie mniejszej objętości). W uzyskanych 10 ml osocza płytki krwi są rozmieszczone nierównomiernie. Zobacz rysunek 5.

Dolne warstwy osocza zawierają największą koncentrację płytek będącą na poziomie 2,5-3,5. Frakcja ta zwana jest osoczem bogatopłytkowym (PRP). Ilość osocza bogatopłytkowego w objętości 10 ml to 4 ml. Współczynnik koncentracji płytek powoli maleje przesuwając się ku górze strzykawki.

Stan ten daje lekarzowi niezwykle potężne narzędzie w leczeniu schorzeń, ponieważ może on samodzielnie, zgodnie z diagnozą sterować ilością oraz stężeniem osocza podawanego pacjentowi w zakresie od 2 do 3,5.